IONLINE INLOGGNING

iTell AB användarvillkor

(Giltigt från 2017-05-01. Villkoren omfattar även iTell AB personuppgiftspolicy.)

1. Allmänt

Ägare till denna webbplats är iTell AB (publ), org nr 556550-5608. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor.

2. Tillåten användning

Material, innehåll och tjänster på denna webbplats är uteslutande avsedda för registrering av nya kunder till iTell AB samt köp av iTell ABs tjänster. Användning av någon form av automatiskt system eller programvara för att extrahera data från denna webbplats för kommersiella ändamål är förbjudet. Vi förbehåller oss rätten att utan ytterligare förvarning vidta alla åtgärder som vi anser nödvändiga vid icke-auktoriserad användning av något slag. Sådana åtgärder kan utan ytterligare förvarning inkludera bland annat nekad åtkomst till vår webbplats eller juridiska åtgärder.

3. Immateriella rättigheter

Allt material, innehåll och alla data som presenteras på denna webbplats, inklusive bland annat namn, logotyper, artiklar, fotografier, priser, o.s.v., samt design av och källkod till webbplatsen omfattas av upphovsrätt, varumärkes rätt, databasrättigheter och/eller immateriella rättigheter. Du får inte, vare sig helt eller delvis, kopiera, modifiera, distribuera eller använda eller återge innehållet på denna webbplats utan föregående medgivande från iTell AB.

4. Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till andra webbplatser. iTell AB ansvarar inte på något vis för innehåll, annonsering eller produkter som tillhandahålls från sådana webbplatser.

5. Ansvarsbegränsning

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". iTell AB vidtar alla rimliga åtgärder för att hålla informationen på denna webbplats korrekt och aktuell samt för att säkerställa snabb och tillförlitlig tjänst. iTell AB kan inte ansvara för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av användning av denna webbplats eller någon webbplats som denna webbplats länkar till. iTell AB kan inte ansvara för eventuella förluster eller skador som kan uppstå på grund av användning information som presenteras av denna webbplats eller någon webbplats som denna webbplats länkar till.

6. Personuppgifter (GDPR)

Genom att använda tjänsten på denna sida godkänner du att vi hanterar dina och ditt företags uppgifter i enlighet med GDPR. De tjänster som iTell AB tillhandahåller innefattar behandling av personuppgifter om kundens personal i register i iTell ABs databas. För förtydligande se iTell AB Allmänna villkor.

Se personuppgiftshantering

7. Priser och betalningsansvar

Samtliga priser på denna webbplats anges i svenska kronor och exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Fakturering sker månadsvis. Då detta avser avtal mellan två juridiska parter tillämpas ej öppet köp eller ångervecka, utan köpet anses vara bindande när beställning av önskad tjänst är lagd. Vi tillämpar digital signatur och företrädare för beställande företag blir personligt betalningsskyldig om uppdragsgivaren ej godkänner lagd beställning.

8. Tjänsten

Om inget annat avtalats levereras tjänsten tillsvidare. Vid utebliven uppsägning senast tre (3) månader före tjänstens upphörande enligt avtal, löper avtalet vidare med 6 månader i taget så länge avtalet inte omförhandlas.

9. Tvist

Vid tvist tillämpas Svensk rätt för användarvillkor. Tvist i anledning av beställning skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan Parterna. Utifall Parterna ej kan enas skall slutlig tvist gällande detta avtal avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedoms institut (”Institutet”). Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

10. Ändringar på denna webbplats

iTell AB förbehåller oss rätten att göra förbättringar eller ändringar i information, tjänster, produkter och annat innehåll som återfinns på denna webbplats när som helst och utan föregående meddelande.

11. Ändringar i användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra, anpassa, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor med eller utan föregående meddelande. Din fortsatta användning av webbplatsen utgör ditt godkännande av dessa ändringar i Användarvillkor.

12. Användning av cookies

Genom att godkänna användarvillkoren samt genom åtkomst till och användning av webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. Samtycket kan även lämnas genom inställningar som du har gjort i din webbläsare. Om du inte vill acceptera cookies måste du lämna denna webbplats eller inaktivera funktionen i din webbläsare. Observera att utan cookies kan webbsidans funktioner försämras.

13. IP-adress

IP-adresser kan komma att användas för att mäta trafiken på iTells olika webbsidor. Sådana mätningar omfattar insamling av information om hur besökare använder iTells olika sidor, vilket även kan omfatta uppföljningar av sidanvändning för att hjälpa iTell att förbättra sin hemsida, anpassa din upplevelse genom att skräddarsy innehåll du möts av, optimera användarvänligheten, bedöma användarfrekvensen samt även utföra statistiska analyser av insamlade data. Varje besök på iTells webbsidor kan leda till registrering av den IP-adress som används.

DIN TELEFONISTRESURS